Sikkerhetskontroll av bilen

Viktig informasjon om smitteverntiltak ved trafikkskoler. Se informasjon i menyen.

Sikkerhetskontroll av bilen

 

 

RØYKEN & HURUM TRAFIKKSKOLE A/S

 

 

Sikkerhetskontroll av bilen

 

 

Hva skal eleven gjøre?

 

Vognkortet:

       

 

1) Hva er største tillatte totalvekt på tilhenger

Se/vis si vognkort

 

denne bilen kan trekke?

 

 

 

 

 

             

2)  Hvilke konsekvenser kan man få dersom

Veggrep på forhjulene blir redusert,

man kjører med for tung tilhenger på bilen?

kursstabiliteten blir redusert,

 

   

 

bremselengde økes, blendingsfare

 

 

 

 

ved at lyktene heves

 

             

b) Hvilke ulemper kan du oppleve dersom

b) Kjøreegenskaper blir redusert,

du har for tung last i bilen?

 

 

bremselengde økes, samt det er

 

   

 

blendingsfare dersom lyktene og

 

 

 

 

fronten på bilen heves

 

             

3)  Hvor stor tillatt totalvekt kan tilhengeren

Se/vis i vognkort, eller

 

bak denne bilen ha når føreren har

 

førerkortforskriftene.

 

førerkort på klasse B (personbil)?

 

 

 

 

             

b) Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre

b) Det er ulovlig, man får redusert

med tilhenger med for stor tillatt totalvekt?

veggrep, kursstabiliteten blir redusert,

 

   

 

bremselengden blir lengre, samt

 

   

 

blendingsfare siden fronten blir hevet

 

 

 

 

av vekten bak.

 

             

Bremser:

         

4) Kontrollere om bremsekraftforsterker virker

Utføre kontroll; trykk på bremsepedale

 

   

 

til den blir hard (5-6 ganger)

 

   

 

Hold trykk på bremsepedal samtidig

 

   

 

som du starter bilen. Pedal skal nå

 

 

 

 

synke inn.

 

 

             

b) Er det forsvarlig å kjøre hvis

 

b) Som regel er det IKKE forsvarlig,

bremsekraftforsterker ikke virker? Begrunn

da dette gir nedsatt bremseeffekt.

svaret.

   

 

Samt at pedalen blir VELDIG tung og

 

 

 

 

hard.

 

 

 

 

 

 

Kontrollere om væskenivået i

5) Kontrollere bremsevæskenivået

 

beholder for bremsevæske under

 

   

 

panseret på bilen.

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hva vil du gjøre dersom

 

 

b) Det kan være slitte bremseklosser,

bremsevæskenivå er for lavt?

 

noe som gjør at bremsesystemet

 

   

 

trenger mer væske for å «trykke»

 

   

 

bremseklossene inn mot

 

 

   

 

bremseskivene. Det kan være også

 

   

 

være lekkasje i bremsesystemet. Ta

 

 

 

 

bilen til verksted for kontroll.

             
             
             
             

Sikkerhetskontroll av bilen

 

 

Hva skal eleven gjøre?

 
             

6)  Kontrollere om bremsene har skjevtrekk

Kjøre mellom 30-40 km/t rett frem, og

 

   

 

deretter bremse samtidig som du

 

   

 

holder løst i rattet. Bilen skal i

 

   

 

utgangspunktet holde kursen rett

 

 

 

 

frem.

 

 

             

b) Hva kan være årsaken til skjevtrekk?

 

b) Det er en feil ved bremsene, som

 

   

 

gjør at de ikke slites likt. Trekker bilen

 

   

 

til venstre side, da er bremsene mest

 

   

 

slitt på venstre side. Trekker den til

 

   

 

høyre, da er de mest slitt på høyre

 

   

 

side. Besøk verksted for å fikse

 

 

 

 

problemet.

 

 

             

7) Kontrollere om varselslampen for to-krets

Identifisere varselslampen (!) samme

bremsessystem/driftsbrems virker.

 

lampe som park-brems/håndbrekk, få

 

   

 

den til å lyse, og få den til å slukke.

 

 

 

 

Start motor, ta av og på håndbrekket.

             

b) Hva vil du gjøre dersom lampen

 

b) Stanse, finne evt. årsak. (Dette kan

begynner å lyse under kjøring?

 

være at to-krets systemet ikke

 

   

 

fungerer, eller at det er lite

 

 

   

 

bremsevæske, evt. at håndbrekket er

 

   

 

feil). Kanskje det er teknisk feil, og en

 

 

 

 

defekt styreenhet.

 

             

8)  Kontrollere om varselslampen for ABSbremsene

Identifisere varselslampen, som viser

virker.

   

 

gul skrift med ABS. Få den til å lyse

 

   

 

og deretter slukke. Dette er en lampe

 

   

 

som skal lyse når du tar tenning på/

 

   

 

motor igang, og den skal slukke

 

 

 

 

automatisk etter noen sekunder.

             

Dekk:

           

9)  Kontrollere dekk og felg for skader

 

Visuell kontroll, sjekk om det er noe

 

   

 

«unaturlig» ved hjulene.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hvilke skader er mest vanlig?

 

b) Rifter i dekksiden, bulker i felgen,

 

   

 

fører til ustabilitet, bobler i siden på

 

   

 

dekket, forsterkningen i dekket vil da

 

 

 

 

være veldig redusert.

 

             

10)  Kontrollere dekkslitsasje på begge forhjul

Visuell kontroll. Er hjulene slitt jevn i

 

 

 

 

mønsteret?

 

 

             
             
             

Sikkerhetskontroll av bilen

 

 

Hva skal eleven gjøre?

 

 

 

 

 

Dersom det er for lite lufttrykk, vil

 

   

 

dekkene være slitt på siden. Dersom

b) Hva kan dekkslitasjen fortelle deg?

 

det er for mye lufttrykk, vil dekkene

 

   

 

være slitt på midten.

 

 

   

 

Dersom det er slitt bare på ene siden,

 

   

 

kan det fortelle oss at forstillingen på

 

 

 

 

hjulene kan være skjev.

 

             
             
             

11)  Kontrollere mønsterdybden på dekkene på

Visuell kontroll, evt. bruk av

begge forhjulene.

 

 

dybdemåler eller slitasjevarsler på

 

   

 

dekkene. Minste tillatte mønsterdybde

 

   

 

på sommerdekk er 1,6 mm, og på

 

   

 

vinterdekk er det min. 3,0 mm. I

 

   

 

dekkmønsteret finner vi også små

 

   

 

«gummiklumper» som indikerer hvor

 

 

 

 

slitt dekkene er.

 

b) Hva er risikoen ved å kjøre med for liten

b) Dårlig veggrep, samt økt fare for

mønsterdybde?

 

 

vannplaning

 

 

             

12)  Hva er riktig lufttrykk i forhjulene på denne

Se instruksjonsbok eller annen

bilen?

   

 

merking på bilen. Dette kan være i

 

   

 

tanklokk for drivstoff eller i dørkarm/på

 

 

 

 

døren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Kontrollere om lufttrykket er riktig i

 

b) Visuell kan man se om dekket er

forhjulene?

   

 

jevnt slitt, eller bruk lufttrykksmåler.

 

   

 

Noen dekk er laget slik at man

 

   

 

kanskje må ha høyere lufttrykk enn

 

   

 

oppgitt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Kontrollere om begge forhjulene på denne

Visuell kontroll, dybdemåler eller

bilen har nok mønsterdybde.

 

slitasjevarsler på dekk.

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hva er kravet til mønsterdybde på

 

Vinterdekk: min. 3,0 mm

 

vinter- eller sommerdekk?

 

 

Sommerdekk: min. 1,6 mm

 

 

 

 

 

 

 

14)  Hva er riktig dekkdimensjon for denne

Kontrollere i vognkortet.

 

bilen?

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Kontrollere om forhjul har riktig

 

b) Visuell kontroll

 

dimensjoner?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) Hvor stor bæreevne må dekkene ha på

Kontrollere i vognkortet. Defineres

denne bilen?

   

 

som «tall.» og deretter en

 

 

 

 

 

bokstav.

 

 

             
             
             
             

Sikkerhetskontroll av bilen

 

 

Hva skal eleven gjøre?

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Kontrollere om bakdekkene har riktig

 

b) Visuell kontroll. På dekket står det

bæreevne.

   

 

kanskje 245/45R17 95W, mens det

 

   

 

vognkort står Min.hast. W.

 

 

   

 

W kommer før Z i alfabetet, noe som

 

   

 

gjør at disse dekkene tilfredsstiller

 

   

 

kravet om min. W. Det vil også stå

 

   

 

følgende på dekket: «Max Load: 690

 

 

 

 

kg»

 

 

Lys og lykter

         

 

 

 

 

 

 

 

16)  Kontrollere at alle bremselysene virker

Sjekk at bremselys på venstre og

 

   

 

høyre side fungere, samt høytsittende

 

 

 

 

bremselys fungerer.

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Er det forsvarlig å kjøre når ikke

 

b) Nei, det er ikke forsvarlig. Feilen

bremselysene virker?

 

 

kan være røket sikring eller lyspærer

 

   

 

som ikke virker.

 

 

 

 

 

 

 

 

17)  Kontrollere om nødsignallyset virker.

 

Slå på lyset, sjekke alle lys ute på

 

   

 

bilen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) I hvilken situasjon er det riktig og viktig å

b) ved nødstopp for å markere bil,

bruke nødsignallyset?

 

 

samt at det er situasjon som krever

 

   

 

ekstra oppmerksomhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

18) Kontrollere at nærlyset virker, og at det er

Slå på nærlyset, kjør inn mot en vegg

riktig innstilt.

   

 

e.l. for å se om det er lys fra begge

 

   

 

lykter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hvilke ulemper kan det ha om nærlyset

b) Blending av møtende trafikanter,

er feil innstilt?

 

 

samt at siktstrekningen i mørke kan bli

 

   

 

redusert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Kontrollere om kurve/tåkelyset fungerer?

Slå på lysene, visuell kontroll

 

 

 

 

 

 

 

b) Hvilke ulempe vil det ha om kurve/

 

b) Blendingsfare, irritasjon eller bot for

tåkelys blir brukt feil?

 

 

feil lysbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20) Kontrollere om tåkelys bak fungerer.

 

Slå på tåkebaklys ved hjelp av bryter.

 

 

 

 

 

 

 

b) Hvilke ulemper kan det har om

 

b) De kan være sterkt blendende,

tåkelysene bak brukes feil?

 

spesielt om man kjører i kø.

 

 

 

 

 

 

 

21) Kontrollere at parkeringslys, baklys og

Dette er de lysene som kommer på

skiltlys virker.

 

 

automatisk når man starter bilen.

 

   

 

Kontrollere at de virker ved å gå rundt

 

   

 

bilen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
             

Sikkerhetskontroll av bilen

 

 

Hva skal eleven gjøre?

 
             

b) I hvilken situasjon er det viktig at

 

b) Parkering i mørket uten andre

parkeringslysene er i orden?

 

lyskilder

 

 

             

Styring

           

22 Kontrollere at styringen er i orden

 

Rattutslag til begge sider, sjekke

 

   

 

dødgang styring (max. 2-3 cm),

 

   

 

selvoppretting av styring, ulyder, og

 

   

 

om bilen er retningsstabil.

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hva kan være årsaken til at bilen drar til

Det kan være feil på forstillingen eller

en av sidene?

 

 

forskjellig lufttrykk på venstre og

 

 

 

 

høyre side.

 

 

             
             
             
             

23) Kontrollere om servostyringen fungerer.

Start motor samtidig som du svinger

 

   

 

mot venstre eller høyre. Rattet skal da

 

 

 

 

bli lett idet du starter motoren.

             

b) Er det forsvarlig å kjøre dersom ikke

 

b) Ja, det kan være forsvarlig, men

servorstyringen virker?

 

 

styringen vil bli veldig tung. Dersom

 

   

 

bilen har elektromagnetisk styring, vil

 

   

 

det ikke være forsvarlig, da dette kan

 

 

 

 

ødelegge styringen ytterligere.

             

24) Kontrollere om bilen er retningsstabil.

Kjøre bilen i ca. 30 km/t med løst

 

   

 

rattgrep. Bilen skal gå rett frem.

 

 

 

 

 

 

 

             
             

b) Hva kan være årsaken til at bilen trekker

b) Det kan være feil lufttrykk, eller feil i

til en av sidene?

 

 

forstillingen på hjulene.

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Annet

           
             

25 Finn frem refleksvesten

 

 

Den skal være tilgjengelig fra

 

   

 

førersetet, og kan eksempelvis ligge i

 

   

 

døren, i hanskerommet, under setet

 

 

 

 

eller i eget rom.

 

             

b) Hvor vil du plassere varselstrekanten

 

b) Den skal være godt synlig for andre

om det blir aktuelt å sette den ut?

 

trafikanter. Utenfor tettbygd strøk bør

 

   

 

den stå mellom 100-200 m fra bilen

 

   

 

og aktuell situasjon. Innenfor tettbygd

 

 

 

 

strøk bør man vurdere forholdene.

             
             

Sikkerhetskontroll av bilen

 

 

Hva skal eleven gjøre?

 

26) Kontrollere om vinduspusser/visker virker

Bruk vindusviskerhendel for å sjekke

på forskjellige hastigheter.

 

 

de forskjellige hastigheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hva kontrollerer du på vindusviskere?

 

b) Slitasje, rifter, løs gummi eller

 

 

 

 

striper under visking.

 

27)  Still inn varmeapparatet slik at is og dugg

Vifter opp i frontrute, temperatur opp!

på frontruten fjernes så effektivt som mulig.

Varmetråder i bakrute og på speil

 

 

 

 

settes på.

 

 

             

b) Still inn varmeapparatet slik du vil ha det

b) Behagelig temperatur

 

under kjøring.

 

 

 

 

 

             

28)  Vis hvordan du vil fjerne dugg fra bakruten.

Trykk på knappen for varmetråder i

 

 

 

 

bakruten (Rearview)

 

             

b) Vis hvordan du vil fjerne is eller dugg fra

b) Ofte samme knappen som

sidespeilene?

 

 

varmetråder på bakrute. Kanskje egen

 

 

 

 

knapp.

 

 

29)  Kontrollere at batteriet sitter fast

 

Åpne panser, og forsøk å dytte i

 

     

batteriet. Det skal ikke flytte på seg.

 

 

 

 

 

 

 

b) Hva er risikoen ved å kjøre med løst

 

b) Det kan være batterisyresøl, og det

batteri?

     

kan føre til kortslutning.

 

 

 

 

 

 

 

 

30)  Kontrollere at lydhornet virker .

 

Trykk på rattet,hornet

 

 

 

 

 

 

 

 

31)  Kontrollere at vindusspyleren virker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Vis hvor man fyller på spylervæske

 

Vise beholder under panseret.

             

32)  Kontrollere alle bilbeltene

 

Slitasje, rifter og skader. Virker

 

 

 

 

beltestrammeren? Kontrollere.

b) Hva er risikoen ved å bruke bilbeltet

 

b) Beltet vil ligge løst, og vil ikke

med slappe beltestrammere?

 

stramme godt nok ved sammenstøt.

             

33)  Finn frem varselstrekant, og montér denne

Utføres.

 

 

skikkelig.

 

 

 

 

 

 

             

b) Hvor langt fra bilen bør du gå før du

 

b) Montér den ved bilen, gå med

setter den i fra deg?

   

reflekssiden på varselstrekant i

 

     

retningen du går for å vise deg selv.

 

 

 

 

Ta på refleks før du går med trekant.

             

34)  Sett på nødsignallyset(nødblink)

 

Utføres ved å trykke på den røde

 

 

 

 

trekanten i bilen.

 

             
             
             
             
             
             
             

Sikkerhetskontroll av bilen

 

 

Hva skal eleven gjøre?

 

b) Hvilke lys må ikke stå på sammen med

b) Fjern- eller nærlys vil minske

nødsignallyset(nødblink)?

   

effekten av nødsignallyset. Optimalt

 

     

bør man ha nødsignallys alene, da det

 

 

 

 

gir best effekt.

 

             

35)  Kontrollere at varselslampen for

 

Tenning på, lyset skal lyse, og deretter

kollisjonsputen virker.

 

 

slukke.

 

 

             

b) Har det noen betydning hvilke

 

Barn og kortvokste kan skades ved

passasjerer du plasserer i forsetet når

 

utløsning av airbag.

 

bilen har airbags/kollisjonsputer foran?

 

 

 

 

             

36) Kontrollere motoroljenivået

 

 

 

 

             

b) Vis påfyllingsstedet for motoroljen.

 

b) Vis i motorrommet hvor man fyller

Skal være mellom min og max på

 

på olje.

 

 

 

Flere nyheter

Ferieavvikling

Les mer

Smitteverntiltak

Les mer

Søknad om førerkort

Les mer

Vi henter og bringer

Les mer

Grunnkurs motorsykkel kl A - A1 - A2

Les mer

Obligatorisk sikkerhetskurs på vei for klasse AM146

Les mer

Sikkerhetskurs på vei Kl. A2

Les mer

Sikkerhetskurs på vei KL A1

Les mer

Sikkerhetskurs bane KL A og A2

Les mer

Grunnkurs Moped 3 timer

Les mer

REGLER OM BESTILLING AV FØRERPRØVER

Les mer

Vis alle

Bruk av dine data

For å kunne levere tjenesten og tilby en best mulig brukeropplevelse til deg, samler vi inn og behandler en del teknisk informasjon om besøkende på nettsiden. Les mer om hvordan vi behandler her.

Mer informasjon
Jeg forstår

Personverninnstillinger

Ditt valg vil bli lagret i informasjonskapsler i nettleseren din slik at vi kan huske dine innstillinger neste gang du besøker Røyken & Hurum Trafikkskole A/S i Hurum - Drammen - Lier og Drøbak. Les mer om hva vi lagrer i informasjonskapslene her.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre tjenester. Når vi har et inntrykk av hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem, får vi et bedre bilde av din brukeropplevelse, og kan jobbe videre for at Røyken & Hurum Trafikkskole A/S i Hurum - Drammen - Lier og Drøbak kan tilby deg en best mulig tjeneste.

Jeg godkjenner at mine data benyttes for å gi meg en bedre brukeropplevelse.

Ikke godkjenn
Godkjenn